Wie is de meest gezochte leverancier van de beddenbranche? Op onder andere deze vraag krijg je antwoord uit het rapport van de Beddenbranche Trendmonitor 2019 van Marktdata.

Uit de Beddenbranche Trendmonitor 2019 blijkt dat de consument online veel zoekt naar soorten bedden. Daarbij heeft verreweg het grootste deel van het zoekvolume betrekking op een boxspring. De afgelopen vier jaar werd er in Nederland gemiddeld maar liefst 188.250 keer per maand een zoekopdracht in Google uitgevoerd met de tekst ‘boxspring’ erin. Daarmee heeft bijna de helft van het zoekvolume naar soorten bedden betrekking op een boxspring. Op de tweede plaats staat het tweepersoonsbed met een aandeel van 10,4 procent in het zoekvolume. Een eenpersoonsbed heeft een aandeel van 8,4 procent in het zoekvolume. Daarnaast wordt er ook veel gezocht naar hoogslapers en kinderbedden.

JANUARI BEDDENMAAND

Indien er iedere maand evenveel zou worden gezocht naar de soorten bedden, dus gelijkmatig over het hele jaar verdeeld, dan zou het maandelijkse aandeel in het zoekvolume 8,3% zijn (100% / 12 maanden). Onderstaand figuur toont het aandeel van het jaarlijkse zoekvolume per maand van zoekopdrachten naar soorten bedden over de afgelopen vier jaar. Daaruit valt af te lezen dat het zoekvolume redelijk gelijkmatig verdeeld is over de maanden van het jaar. Maar in het eerste en vierde kwar taal wordt er relatief veel gezocht naar bedden. In januari wordt er het meest gezocht naar soorten bedden. Deze maand vertegenwoordigt 11,4 procent van het jaarlijkse zoekvolume. In de maanden april t/m juli is het zoekvolume beneden gemiddeld.

Uit de analyse van de meest voorkomende gerelateerde zoekopdrachten op het gebied van boxsprings blijkt dat er relatief vaak gezocht wordt naar een specifiek merk (of winkelformule) boxspring. Naar welke merken en winkelformules wordt er het meest gezocht? Het zoekvolume van meer dan 100 verschillende merken boxsprings is gemeten over de afgelopen vier jaar. Er is gemeten hoe vaak er naar een specifiek merk of winkelformule wordt gezocht in combinatie met de term ‘boxspring’. Deze toevoeging is noodzakelijk omdat je anders appels met peren gaat vergelijken. Diverse merken zijn namelijk ook actief op de markt met andere producten of de merk naam heeft ook nog een andere betekenis.

Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het gemiddeld maandelijks zoekvolume naar de verschillende merken boxsprings per jaar.

In het jaar 2016 groeide het zoekvolume naar de merken en winkelformules in combinatie met een boxspring met 27 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In het jaar 2017 groeide het zoekvolume met 17 procent, waarna in het jaar 2018 het zoekvolume stabiliseerde. De cijfers over het eerste kwartaal van 2019 laten weer een stijging van het zoekvolume zien van 19 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. In de Beddenbranche Trendmonitor 2019 valt te lezen welke merken en winkelformules het meest zijn gezocht over de afgelopen vier jaar en per jaar.

2018 TEN OPZICHTE VAN 2016

Welke merken binnen het segment boxsprings zagen het zoekvolume de afgelopen paar jaar het sterkst toenemen? Als we het jaar 2018 vergelijken met het jaar 2016, dan blijkt dat Emma de sterke toename van het zoekvolume reali seerde in deze periode. In het jaar 2016 werd er nog niet gezocht op boxsprings van Emma, maar in het jaar 2018 werd er gemiddeld 455 keer per maand gezocht naar een Emma boxspring. Ook Avek, Bedrok en Goossens zagen het zoekvolume met meer dan 50 procent toenemen.

AANDELEN IN HET ZOEKVOLUME

De vijf meest gezochte merken en/of winkelformules waar men online naar een boxspring zoekt hebben, over de afgelopen vier jaar gemeten, een marktaandeel van ruim 56 procent in het totale zoekvolume naar de merken boxsprings en winkelformules. Meer dan een kwart van het zoekvolume naar merken boxsprings komt voor reke ning van de nummer één. De vijf belangrijkste merken en winkelformules hebben hun positie in het totale zoek volume naar merken boxsprings de afgelopen paar jaar verstevigd. Hun gezamenlijke aandeel in het zoekvolume is gestegen van 54 procent in het jaar 2015 tot 64 procent in het eerste kwartaal van 2019. Op basis van het jaarlijkse zoekvolume naar de merken boxsprings en winkelformu les komen we tot een jaarlijkse top10 die in onderstaand f iguur is weergegeven. De gegevens over de jaren 2015 en 2019 hebben betrekking op een deel van het jaar.

De top-3 wordt alle jaren bezet door dezelfde merken/ winkelformules. De cijfers over 2019 hebben betrekking op het eerste kwartaal. Daarin zien we dat de num mer 8 van 2015 opschuift naar de vierde plaats. Ook de nummer 10 van 2015 laat over de afgelopen jaren een stijging zien in de ranglijst en staat nu op de zevende plaats.

SOCIAL MEDIABERICHTEN

Met behulp van Coosto, een social media analyse tool, is het openbare berichtenverkeer in kaart gebracht over de periode 2010 tot en met maart 2019 met betrekking tot de belangrijkste merken en winkelformules op het gebied van boxsprings. Hiermee krijgt u inzicht in de loyaliteitsfase van de customer journey (betrokkenheid en sentiment). Coosto biedt inzicht in het volume en het sentiment van het openbare online berichtenver keer. In toenemende mate wordt de consument beïn vloed door vrienden, kennissen en ambassadeurs op internet. In deze loyaliteitsfase (betrokkenheid en sen timent) is het voor een producent en/of verkoopkanaal van belang om van een klant of influencer een ambas sadeur te maken die het product of de dienst promoot in zijn omgeving. Coosto biedt inzicht in het volume en het sentiment van het openbare berichtenverkeer op social medianetwerken. Over welke merken boxsprings wordt er op social media het meest gecommuniceerd? De analyse heeft betrekking op 8.561 berichten op social media in de periode 2010 tot en met het eerste kwartaal van 2019. De procentuele verdeling van het berichtenverkeer van de zeven belangrijkste merken boxsprings (op basis van het zoekvolume in Google) ziet er als volgt uit.

Een derde deel van het berichtenverkeer op social media over de 7 merken boxsprings heeft betrekking op Ikea. Op de tweede plaats staat Auping met een aandeel van 19,1 procent in het berichtenverkeer. Het onderzoeksrap port toont daarnaast ook de aandelen in het berichten verkeer van de verschillende merken/winkelformules op het gebied van boxsprings per jaar, waardoor ontwikke lingen in de tijd inzichtelijk zijn gemaakt.

SENTIMENT

Dat er veel over jouw merk of winkelformule wordt ge communiceerd op social media platformen is dan fijn, maar helemaal mooi is het wanneer de consument jouw merk of winkelformule aanprijst en promoot. Coosto biedt ook inzicht in het sentiment van het openbare online berichtenverkeer over de verschillende merken en winkelformules. Niet alleen hoeveel er over een merk of winkelformule wordt gecommuniceerd is relevant, ook het sentiment van de berichten is van belang; communiceert men positief, neutraal of negatief over de merken en winkelformules? Het sentiment van het berichtenverkeer per merk boxspring en winkelformule over de periode 2010 tot en met het eerste kwartaal van 2019 is in kaart gebracht. Ikea en Auping blijken daarbij qua sentiment van de berichten weinig van elkaar te verschillen. Van de berichten over Ikea boxsprings betreft het in 31 procent van de gevallen een positief sentiment, tegenover 33 procent van de berichten over een Au ping boxspring. 10 Procent van de berichten over een Ikea boxspring heeft een negatief sentiment, tegenover 7 procent van de berichten over Auping. Het grootste aandeel positief sentiment van het berichtenverkeer is te vinden bij Pullman boxsprings. 39 Procent van de berich ten die de termen Pullman en boxspring bevatten heeft een positief sentiment.

OVER DE BEDDENBRANCHE TRENDMONITOR 2019

De Beddenbranche Trendmonitor 2019 biedt u inzicht in de online oriëntatie, interesse en loyaliteit van de Nederlandse consument met betrekking tot bedden en beddengoed. Middels een analyse van Google big data over de afgelopen vier jaar is de online consideration-fase van de customer journey in beeld gebracht (interesse en afweging). Waar zoekt men naar op het gebied van bedden en beddengoed? Welke trends zijn er in het zoekvolume en wanneer zoekt men? Naar welke type producten wordt er gezocht? In de analyse is tevens het zoekvolume naar merken en winkelformules binnen de slaapbranche in kaart gebracht, onderverdeeld in matrassen, boxsprings, dekbedden, hoofdkussens, dekbedovertrekken, hoeslakens, moltons, spreien en matrasbeschermers. Met behulp van Coosto, een social media analyse tool, is het openbare berichtenverkeer in kaart gebracht over de periode 2010 tot en met maart 2019 met betrekking tot soorten bedden en de belangrijkste merken en winkelformules binnen de slaapbranche, onderverdeeld in matrassen, boxsprings, dekbedden, hoofdkussens, dekbedovertrekken en hoeslakens. Hiermee krijgt u inzicht in de loyaliteitsfase van de customer journey (betrokkenheid en sentiment). Coosto biedt inzicht in het volume en het sentiment van het openbare online berichtenverkeer. Het onderzoeksrapport telt 105 pagina’s op A4-formaat en is in kleurendruk en Nederlandstalig uitgevoerd. Prijs: € 395,- excl. BTW. Voor meer informatie en bestelmogelijkheid: www.marktdata.nl.