Kwalitatieve meubelstoffen van plastic (pet) flessen in een proces dat veel minder water en energie verbruikt dan een traditionele stof. Dat is de nieuwe Sustain Collectie van Eastborn. Het bedrijf laat zelf weten: Om te zorgen dat plastic minder schade toebrengt aan onze planeet introduceren wij deze collectie. Wat eerst de natuur zou vervuilen, maakt Eastborn nu nog mooier.”

 

 

 

Foto’s en tekst: Bedding Business Magazine

Copyright
© 2021 Business Content Media Den Haag. Niets uit dit artikel of deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch,  op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Business Content Media/Interior Business Magazine.