INretail vindt dat het kabinet vrijdag in haar coronapersconferentie intelligente besluiten moet aankondigen die echt helpen om besmettingsbronnen van corona aan te pakken. “Paniek is wat dat betreft een heel slechte raadgever. Er is rust nodig voor verstandige beslissingen en het is belangrijk dat maatregelen steun krijgen van de hele samenleving. Het coronabeleid moet intelligent, effectief en werkbaar zijn voor iedereen.”

Draagvlak voor pandemiebestrijding

Winkels maken topprioriteit van veiligheid en doen zelfs vaak al meer dan nu verplicht is, zoals 1 klant per tien vierkante meter hanteren. In de belangrijkste weken van het jaar zorgen zij er voor dat consumenten hun feestdagen aankopen veilig en op tijd kunnen blijven doen. Met de coronamaatregelen die nu voor winkels gelden, blijft er draagvlak voor de manier waarop het kabinet de pandemie bestrijdt. Het kabinet moet aanstaande vrijdag daarom het bluswater richten op waar de brand woedt en dat zijn niet de winkels.

Kies rustig koopmoment

INretail roept consumenten op de rustige momenten van de dag en week te gebruiken voor het doen van aankopen. “Daarnaast roepen we iedereen, ondernemers en ook klanten, op zich strikt aan de basismaatregelen te houden: afstand houden, handen ontsmetten en een mondmasker op etc.” Gemeenten nemen ook hun verantwoordelijkheid en treffen maatregelen om bezoekersstromen in de feestdagenperiode in goede banen te leiden op basis van evaluaties over het verloop vorig jaar.

Interview in AD

In het AD (www.ad.nl) laat Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie INretail, het volgende weten: “Er is de nodige onrust onder onze achterban. ,Het is begrijpelijk dat er extra restricties komen. Voor ons, maar ook voor andere sectoren, zoals de horeca, contactberoepen en de evenementensector, is het echter nog niet duidelijk wat het kabinet vrijdag zal afkondigen. Het is enorm spannend zo vlak voor de feestdagen. Wij geloven nog steeds in het model van afstand houden in de winkels in combinatie met een maximum aantal bezoekers. Bijna een jaar geleden, 15 december, gingen duizenden winkels op slot. Dat duurde geen drie weken, maar vijf maanden. Amper of nog niet eens hersteld van die klap, krijgen we mogelijk een nieuwe harde lockdown. Sommigen hebben echt de handen in het haar van de stress.’’

Om te voorkomen dat winkeliers door een nieuwe sluiting alsnog de genadeklap krijgen, eist INretail bij voorbaat een financiële schadevergoeding van 100 procent. “Dus geen steunpakketten meer of complexe regelingen,  maar een ruimhartige compensatie. Sinds de laatste persconferentie is het al een stuk minder druk in de winkelstraat en dat wordt er niet veel beter op. Terwijl deze dagen juist de aftrap zijn van de feestdagenperiode.’’

Wat het kabinet zal beslissen aankomende vrijdag is op het moment van schrijven nog niet duidelijk. 

Foto’s en tekst: Bedding Business Magazine

Copyright
© 2021 Business Content Media Den Haag. Niets uit dit artikel of deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch,  op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Business Content Media/Interior Business Magazine.