In 2018 beïnvloedt een aantal economische factoren de omzet in de woonbranche positief. INretail verwacht een omzetgroei van gemiddeld 4%. Een hoog consumentenvertrouwen, lage werkloosheid en veel verhuizingen zijn gunstig voor de verkopen. Ook de media aandacht voor woon-, lifestyle en interieurprogramma’s is gunstig voor de branche.

De grootwinkelbedrijven en sterke woonformules gaan maximaal profiteren van de economische ontwikkelingen. Bij hen zal de groei gemiddeld hoger zijn dan 4%. Voor de zelfstandige, niet samenwerkende retailer wordt het lastiger dit percentage te realiseren. De concurrentie in de woonbranche stijgt en komt uit steeds bredere hoek. Doe-het-zelf formules, het online kanaal met uiteenlopende aanbieders, leveranciers, en nieuwe buitenlandse woonformules manifesteren zich steeds nadrukkelijker in de branche. Het vraagt het uiterste van de zelfstandige, onafhankelijke speciaalzaak om zich in deze competitieve markt te onderscheiden.

Tekort vakmensen
De omzetgroei die de branche nu al jaren kent, brengt uitdagingen met zich mee. De belangrijkste is het structurele tekort aan vakmensen in de branche. Uitlevertijden lopen op in de arbeidsintensieve woningtextiel-, parket en keukenbranche. De woonbranche moet op de kaart komen te staan als een aantrekkelijk branche om in te werken. Het vinden en opleiden van vakmensen wordt de komende jaren topprioriteit. Ook automatisering en EDI is een uitdaging. In vergelijking met andere branches moet nog een enorme inhaalslag gemaakt worden. Hierdoor ontbreekt vaak het (financiële) inzicht in de bedrijfsvoering en zijn bedrijfsprocessen niet efficiënt af te handelen. Leveranciers, softwarepartijen en retailers kunnen samen een grote stap voorwaarts maken op dit vlak.

Toegevoegde waarde bewijzen
Door de verdergaande digitalisering hebben fabrikanten het retailkanaal niet meer per se nodig om de consument te bereiken. Grote, bekende merken zullen deze conclusie eerder trekken dan de kleine merken. De onderscheidende waarde van retail vindt de consument vaak in het kwaliteitsadvies dat gegeven wordt. Veel woonproducten vragen om een goede gebruiksuitleg. Aan het onafhankelijke advies van de woonretailer wordt veel waarde gehecht. Het is cruciaal dat de woonretail telkens opnieuw deze toegevoegde waarde blijft bewijzen.

Voortouw nemen
Ook de trend dat gebruik belangrijker wordt dan bezit heeft impact. Producten in de woonbranche (banken, stoelen keukens en dergelijke) lenen zich goed voor nieuwe concepten waar lease- en abonnementsvormen onderdeel van zijn. De verwachting is dat de komende jaren diverse onderscheidende initiatieven hun opwachting zullen maken. Retailers kunnen zelf aan de bal blijven door samen met collega-ondernemers en leveranciers hierin het voortouw te nemen. Duurzaamheid Inmiddels kan en niemand meer om duurzaamheid en MVO heen. De hele keten, van grondstofleverancier tot aan retailer, krijgt te maken met hergebruik en recycling van producten. Dat vraagt om een cradle-to-cradle strategie. De consument verwacht dat en de overheid eist dit. Dat neemt fundamentele veranderingen in producten en productieprocessen met zich mee.
Bron: INretail.

Lees meer in Interior Business Magazine.