Beter Bed Holding N.V. heeft in 2017 een omzet gerealiseerd van € 416,4 miljoen, een toename van € 5,9 miljoen (1,5%) ten opzichte van vorig jaar (2016: € 410,5 miljoen). De omzet daalt in het vierde kwartaal met 9,4% naar € 101,3 miljoen (Q4 2016: € 111,8 miljoen).

In Nederland stijgt de omzet in 2017 met 7,9% (Q4: 3,1%). De orderintake neemt in 2017 toe met 8,8% (Q4: 4,0%). Zowel Beter Bed als Beddenreus hebben daarmee hun positie in de markt verstevigd.

De omzet in Duitsland in 2017 daalt met 5,3% (Q4: -17,8%). De like-for-like omzet bedraagt -5,8%
(Q4: -15,7%). In de tweede helft van het vierde kwartaal is een herstel van de bezoekersaantallen zichtbaar. Tevens stijgt de orderportefeuille per einde jaar sterk door de toegenomen verkoop van boxsprings.

De omzetgroei in 2017 in België bedraagt 36,3% (Q4: 42,8%) en in Spanje 5,6% (Q4: -11,0%). Daarentegen daalt de omzet in Oostenrijk en Zwitserland in 2017 met respectievelijk 8,6% en 1,4%
(Q4: -22,9% en -18,3%).

In Zweden stijgt de omzet met 38,5% in het vierde kwartaal.

Ultimo 2017 bedraagt de orderportefeuille van de groep € 30,3 miljoen, een toename van 10,2% in vergelijking met het voorgaande jaar.

De volledige jaarresultaten over 2017 zullen op 2 maart 2018 worden gepubliceerd.