Uit de Beddenbranche Marktmonitor 2023 blijkt dat boxsprings met een nachtkastje of een lade een toenemende populariteit genieten. Voor boxsprings met een bedlamp of hoog-laag boxsprings loopt de consument steeds minder warm; deze opties lijken uit de gratie te raken.

Op het gebied van boxsprings zoekt de consument met name naar een specifieke maat. Daarnaast zoekt men veel naar een bepaald materiaalsoort of een kleur. Maar naar welke specifieke overige productkenmerken en opties wordt er het meest gezocht? Bij deze analyse is een aantal productkenmerken onderscheiden zoals in onderstaand figuur weergegeven. Deze indeling is tot stand gekomen op basis van de meest voorkomende zoektermen. Het gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten van een productkenmerk of productoptie is een optelsom van alle verschillende zoekwoordcombinaties waarin de producteigenschap als zoekterm voorkomt in relatie tot boxsprings.


gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten afgelopen vier jaar

Het productkenmerk met het meeste zoekvolume is opbergruimte. In de afgelopen vier jaar werd er ruim 16.000 keer per maand in de Google zoekmachine in Nederland gezocht met de term “opbergruimte” in de zoekopdracht in combinatie met boxsprings. De term “elektrisch” behaalde per maand gemiddeld ruim 11.000 zoekopdrachten. Alle exacte cijfers zijn te lezen in het onderzoeksrapport.

Onderstaand figuur geeft de posities weer van de meest gezochte productkenmerken van boxsprings in het jaar 2022. De grootte van het bolletje van een kenmerk geeft de relatieve omvang weer van het desbetreffende productkenmerk in het online zoekverkeer naar boxsprings. Hoe meer een kenmerk bovenin het figuur staat afgebeeld, des de sterker de relatieve groei van het zoekvolume was in het jaar 2022 (ten opzichte van de andere productkenmerken).

Hoe meer een kenmerk rechts in het figuur staat, des te positiever de relatieve groeiontwikkeling (versnelling) is van het productkenmerk. Rechts van de y-as duidt op een relatief versnellende groei, links van de y-as betekent een relatief afnemende groei. Kortom, hoe groter het bolletje en des te meer rechts bovenin in het figuur, des te populairder het productkenmerk aan het worden is qua boxsprings. Het figuur toont in feite de productkenmerktrends van boxsprings voor het komende jaar, gebaseerd op de ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar. Een volledig beeld van alle productkenmerken in het figuur tref je in het onderzoeksrapport.

Op basis van de ontwikkeling van de zoekvolumes van de verschillende productkenmerken wordt in de Beddenbranche inMarktmonitor 2023 tevens een ontwikkel-prognose afgegeven voor het lopende jaar, met behulp van intelligente extrapolatie. Daaruit blijkt dat de productkenmerken nachtkastje en lades een sterke uitgangspositie hebben; de relatieve groei dan wel de relatieve groeiversnelling is voor deze productkenmerken relatief sterk van de andere onderscheiden productkenmerken. De ontwikkeling van de populariteit van een bedlamp en een hoog-laag boxspring zijn relatief ongunstig.

Bron: Beddenbranche Marktmonitor 2023