Op LinkedIn heeft ING-er Dirk Mulder een interessant bericht geplaatst gebaseerd op een artikel gepubliceerd in het FD. Hij meldt: Goed nieuws voor veel winkeliers. Het kabinet steekt ondernemers de helpende hand toe, door de regels voor het terugbetalen van belastingen te versoepelen. Die versoepelingen zijn op 1 oktober van kracht geworden en moeten vooral ten goede komen aan het midden- en kleinbedrijf. Vanaf 1 oktober moeten bedrijven hun Belastingschuld gaan aflossen. Die schuld hebben ze opgebouwd tijdens de coronacrisis toen ze om faillissementen te voorkomen in aanmerking konden komen voor uitstel van betaling. Van de oorspronkelijke schuld van €47 mrd staat nog ongeveer €19 mrd open. Veel ondernemers komen in problemen bij het aflossen van de opgebouwde schuld. Ze kampen met oplopende energiekosten en ook de kosten voor grondstoffen en lonen stijgen. Bovendien vrezen ondernemers dat consumenten de hand op de knip gaan houden nu ook zij worden geconfronteerd met een oplopende inflatie. Belangenorganisatie MKB-Nederland voorziet dan ook problemen. Lang niet alle bedrijven hebben de coronaschade al kunnen inlopen en veel bedrijven kunnen de gestegen kosten niet of nauwelijks doorberekenen. Ook het personeelstekort drukt op het verdienvermogen.

Wat houden de versoepelingen in? De Belastingdienst zal afzien van de volledige zekerheidseis voor kleinere bedrijven. Deze regeling verplicht ondernemers om als zij in aanmerking willen komen voor betalingsregeling zekerheid te geven over terugbetaling, bijv. met een bankgarantie of een hypotheekrecht. Daar zijn vooral kleinere ondernemingen niet altijd toe in staat. Het wordt het ook mogelijk een betalingsregeling aan te vragen als er al eerder een kort uitstel was verleend. Dit was eerder niet toegestaan. Ook blijft het mogelijk om uitstel van betaling van motorrijtuigenbelasting aan te vragen. Tot slot doet de Belastingdienst concessies ten aanzien van de verplichte verklaring van een externe deskundige. Die verklaring is vaak erg kostbaar, zeker in verhouding tot kleinere schulden. Deze verplichting vervalt nu bij schulden van minder dan €20.000. De versoepelingen zal ondernemers iets meer lucht geven. Maar wat die versoepelingen precies inhouden, is nog niet helemaal bekend.