Van 15 tot 16 september kwamen de leden van EBIA, de European Bedding Industries Association, bijeen in de Deense hoofdstad Kopenhagen voor hun jaarlijkse algemene vergadering. Na een pandemie-gerelateerde pauze van twee jaar was dit de eerste fysieke bijeenkomst van fabrikanten en leveranciers uit de bedden- en matrassenindustrie sinds 2019. EBIA-voorzitter Geert Geerkens verwelkomde de leden op een bijeenkomst waarvan de sfeer werd gekenmerkt door optimisme, heropleving en uitwisseling van ervaringen.

De meeste sprekers op de bijeenkomst hielden een betoog over het onderwerp duurzaamheid. Chris De Rock, Managing Director van de Belgische onderzoeksinstelling Wood.be, sprak bijvoorbeeld over circulair ontwerp (Design for Circularity, D4C). Hij legde uit dat fabrikanten tegenwoordig een uitgebreide verantwoordelijkheid hebben om hun producten en bedrijfsmodellen circulair te maken en wees op de noodzaak van Europese normen. Volgens Managing Director Frederik Lauwaert heeft EBIA zich vorig jaar ook intensief beziggehouden met duurzaamheidsvraagstukken. Hij presenteerde onder andere een blauwdruk voor de ontwikkeling van nationale EPR-richtlijnen voor gebruik in de matrasproductie (EPR: Extended Producers Responsibility). Op de conferentie presenteerde het marktonderzoeksinstituut CSIL ook zijn bevindingen over de wereldwijde beddenmarkt en de bijbehorende export- en importstromen.

De conferentie werd afgesloten door John Kruijssen, CEO van Beter Bed, die er nadrukkelijk op wees dat de kwaliteit van slaap van consumenten zwaar wordt belast en dat de slaapindustrie daarom relevanter is dan ooit. Hij identificeerde een aantal trends die de beddenmarkt van de toekomst hebben gevormd, waaronder gezondheidsbewustzijn, verticale integratie met een snel groeiend online aandeel en toegenomen exportactiviteiten van individuele marktdeelnemers. Volgens Kruijssen zullen retailers in de toekomst anders moeten communiceren met consumenten. Het gaat niet meer alleen om het verkopen van bedden, maar om het geven van een betere nachtrust aan de klant.

De volgende jaarlijkse algemene vergadering van EBIA vindt plaats in Praag van 21 tot 22 september 2023.