Beter Bed Holding maakt de jaarlijkse Algemene Vergadering van woensdag 13 mei 2020 bekend. Naar aanleiding van maatregelen die zijn genomen in verband met COVID-19, worden aandeelhouders dringend verzocht niet om de AVA persoonlijk bij te wonen, maar om de AVA virtueel bij te wonen via de live webcast en om hun stemrecht uit te oefenen door middel van een schriftelijke of elektronische volmacht met steminstructies. De laatste informatie over de AVA, zoals de agenda inclusief toelichting en de oproeping voor de AVA, is beschikbaar op de website van het bedrijf www.beterbedholding.com.

Wijzigingen in de Raad van Commissarissen
Op de AVA stelt Beter Bed Holding voor om Barbara van Hussen en Maaike Schipperheijn te benoemen als Commissarissen. Beide benoemingen zijn voor een periode van vier jaar.

Barbara van Hussen is advocaat en partner bij JanssenBroekhuysen Advocaten en vervult diverse (gast) onderwijsposities. Daarnaast bekleedde Barbara verschillende bestuurs- en toezichthoudende functies. Ze is genomineerd voor haar brede achtergrond en waardevolle expertise in vennootschap en bedrijfsrecht. Meest recentelijk was Maaike Schipperheijn CFO en bestuurslid bij Euroports. Hiervoor had zij diverse internationale functies onder andere bij Shell.  Ze heeft ook gewerkt als registeraccountant bij KPMG. Ze is genomineerd door haar uitgebreide internationale ervaring op het gebied van audit, financiën en bestuur.

Na de AVA treedt Huub Vermeulen af als lid van de Raad van Commissarissen. Huub is sinds 26 april 2018 lid van de Raad van Commissarissen. Zijn rol bij Bol.com vraagt ​​maximale aandacht gezien de snelle groei die Bol.com doormaakt.

Bart Karis, voorzitter van de raad van commissarissen: “We zijn verheugd om Barbara van Hussen en Maaike Schipperheijn te verwelkomen als nieuwe leden van onze Raad van Commisarissen. Tegelijkertijd hebben wij begrip voor de reden van Huuds aftreden. Wij zijn erg dankbaar voor zijn waardevolle bijdrage van de afgelopen twee jaar en wensen hem het beste voor de toekomst.”

Na deze wijzigingen zal de Raad van Commissarissen bestaan ​​uit: Bart Karis (voorzitter), Pieter Boone (vice-voorzitter), Alain Beyens, Barbara van Hussen en Maaike Schipperheijn.

Strategie-update
Gezien de huidige omstandigheden na de COVID-19-uitbraak, was de analistenbijeenkomst gepland voor 13 mei 2020, om de markt te updaten over onze strategie, is de bijeenkomst uitgesteld tot nader order.

Verdere aankondigingen
We zullen de situatie nauwlettend blijven volgen en zullen mogelijk verdere COVID-19-gerelateerde beslissingen nemen met betrekking tot de AVA. We raden aandeelhouders aan om regelmatig onze website te controleren op verdere updates.