Twee maal per jaar brengt Koninklijke CBM de conjunctuurmonitor interieurbouw en meubelindustrie uit. In deze monitor zijn de resultaten weergegeven die door middel van meerdere enquêtes onder de leden zijn verkregen. Dankzij die bijdrage is er een goed en betrouwbaar beeld ontstaan van de ontwikkelingen in onze branche.In de tweede helft van 2020 zijn de resultaten van de woonmeubelfabrikanten op vrijwel alle indicatoren positief. Dat wordt veroorzaakt doordat veel Nederlanders in deze periode hun huizen gingen opknappen en nieuwe meubelen kopen. Met deze monitor kunnen leden de resultaten van hun bedrijf vergelijken met de ontwikkelingen in het eigen segment en in de betreffende grootteklasse. CBM benut de resultaten in contacten met leden, stakeholders, overheden en media.

Twee derde van alle ondervraagde woonmeubelfabrikanten (65%) geeft aan dat de omzet in de tweede helft van 2020 is toegenomen. Daarmee doen woonmeubelfabrikanten het qua omzetgroei (65%) beter dan interieurbouwers (51%) en toe leveranciers (53%). Ook zijn er procentueel gezien meer woonmeubelfabrikanten met een hogere orderintake (71%) dan interieurbouwers (48%) en toeleveranciers (47%).

Daar staat tegenover dat een derde van de woonmeubelfabrikanten (29%) omzetdaling had. Ten opzichte van een half jaar eerder is dat wel minder slecht, maar het blijft een omvangrijke groep. Blijkbaar lukt het 1 op de 3 woonmeubelfabrikanten dus niet om te profiteren van de toegenomen vraag naar woonmeubelen in de tweede helft van 2020.

Bij ruim de helft van de woonmeubelfabrikanten verbeterde het bedrijfsresultaat. Bij 1 op de 10 fabrikanten (9%) verslechterde dit. Het percentage bedrijven met een slechter bedrijfsresultaat is 17% lager dan een half jaar ervoor en 11% lager dan een heel jaar terug. Mogelijk zou dit toch het positieve effect kunnen zijn van de toegenomen vraag naar meubelen in de tweede helft van 2020.

Het afgelopen half jaar waren er meer woonmeubelfabrikanten met een verbeterd bedrijfsresultaat (56%) dan interieur bouwers (46%). Het percentage toeleveranciers met een beter bedrijfsresultaat (59%) lag net iets hoger dan bij de woonmeubelfabrikanten.

Het percentage woonmeubelfabrikanten dat meer personeel heeft aangenomen, is fors gestegen en wel van 15% in de eerste helft van 2020 naar 41% in de tweede helft. Een logisch gevolg van de omzet- groei en hoge orderintake.

Bij 44% van de woonmeubelfabrikanten zijn de investeringen het laatste half jaar toegenomen.

 

PRODUCTIEBELEMMERINGEN

De grootste productiebelemmering in de 2e helft van 2020 was het niet op tijd aanleveren van grondstoffen en halffabricaten en daarmee gepaard gaande grondstoffentekorten. Grondstoffentekort en oplopende levertijden zijn een direct gevolg van de huidige coronacrisis in onze branche. De laatste tijd zijn de klachten op dit punt aanmerkelijk toegenomen. Steeds meer leden klagen over de forse stijging van grondstof- fenprijzen. Sommige ondernemers krijgen zelfs boetes opgelegd, omdat zij niet aan hun leveringsverplichtingen kunnen voldoen. Een nijpend probleem dat ook in Europa en de rest van de wereld speelt.

VERWACHTINGEN

In Nederland zijn de woonwinkels al meer dan drie maanden gesloten op het moment dat deze conjunctuurenquête samengesteld wordt. Geen wonder dat de verwachtingen van woonmeubelfabrikanten over 2021 op het laagste niveau in jaren staan. Slechts 15% verwacht dat de omzet en orderintake zullen stijgen. Ruim 1 op de 4 fabrikanten verwacht de eerste helft van 2021 omzetdaling, 41% verwacht een daling van de orderintake.

Ook de verwachtingen over het bedrijfsresultaat staan op een “all time low” score. Slechts 15% verwacht een beter bedrijfs- resultaat, 38% verwacht dat het bedrijfsresultaat zal verslechteren. De verwach- tingen van meubelfabrikanten over de eerste helft van 2021 zijn duidelijk lager dan die van interieurbouwers en toeleve- ranciers.

Slechts 9% verwacht meer personeel aan te nemen. Dat was een half jaar eerder 32% en 24% verwacht meer te gaan inves- teren, dat was in de vorige periode 38%.

Het percentage woonmeubelrespondenten dat het laatste half jaar winst maakte, is met 9 procentpunten gestegen naar 65%. Verder gaf 9% van de respondenten aan verlies geleden te hebben in diezelfde periode. Ook dit is een verbetering met 6%-punten.

Lees hier het hele rapport. Meer dan de moeite waard!