Detailhandel zet ruim 3 procent meer om in derde kwartaal 2021′ 

De omzet van de detailhandel was in het derde kwartaal van 2021 ruim 3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De non-foodsector zette ruim 4 procent meer om, terwijl de omzet van de foodsector bijna 2 procent lager was dan een jaar eerder. De internetverkopen van de detailhandel lagen 10 procent hoger. Het volume van de omzet, na correctie voor prijsveranderingen, steeg met ruim 2 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de detailhandel.

Non-foodsector zet meer om

De omzetstijging in het derde kwartaal van 2021 is deels toe te schrijven aan de non-foodsector. Non-foodwinkels zetten gemiddeld ruim 4 procent meer om, terwijl de verkopen (het omzetvolume) ruim 2 procent hoger waren.De omzet van kledingwinkels nam het sterkst toe, met 12 procent. Ook schoenenwinkels verkochten meer en zetten meer om. Bij meubelwinkels was de omzet weliswaar iets hoger, maar het volume kleiner dan een jaar eerder. Winkels in consumentenelektronica zetten in het derde kwartaal van 2021 minder om, net als in de voorgaande twee kwartalen.

In de foodsector was de omzet bijna 2 procent lager dan een jaar eerder. Dit kwam door lagere omzetten bij supermarkten. Bij voedingsspeciaalzaken was de omzet iets hoger dan een jaar eerder.

Groei internetverkopen neemt af

In het derde kwartaal van 2021 was de internetomzet van de detailhandel 10 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de laagste omzetgroei in zeven jaar. De internetverkopen namen in het eerste jaar na het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 sterk toe.

De internetverkopers kunnen worden gesplitst in pure webwinkels en multichannelers, die zowel online als via winkels verkopen. De omzettoename bij pure webwinkels was ruim 10 procent, iets hoger dan bij de online omzet van de multichannelers. In de voorgaande vijf jaar was de omzetgroei van multichannelers hoger dan van pure webwinkels.

De internetomzet van voedingsmiddelen en drogisterijartikelen nam in het derde kwartaal van 2021 met ruim 18 procent het sterkst toe. De internetomzet van kleding groeide met ruim 16 procent. Via internet werd 15 procent minder consumentenelektronica omgezet.

Weinig faillissementen

In het derde kwartaal van 2021 werden in de detailhandel 19 faillissementen uitgesproken. Dit is verreweg het laagste aantal sinds 2009. In het hetzelfde kwartaal van 2020 waren er 67 faillissementen in de detailhandel.
40 procent detailhandelaren verwacht hogere omzet in 2022

Meer detailhandelaren verwachten dat in 2022 de omzet zal toenemen dan afnemen. Ruim 40 procent van de ondernemers in de detailhandel verwacht komend jaar meer om te zetten, bijna 50 procent verwacht een gelijkblijvende omzet en ongeveer 10 procent denkt minder om te zetten. Ook verwacht per saldo meer dan 20 procent van de detailhandelaren dat ze het komende jaar hun personeelsbestand zullen gaan uitbreiden, per saldo denkt bijna 14 procent meer te zullen investeren. Meer ondernemers dan voorheen verwachten dat de prijzen de komende tijd zullen stijgen.

BRON: CBS

 

 

 

Bij meubelwinkels was de omzet weliswaar iets hoger, maar het volume kleiner dan een jaar eerder.