De rechtbank Antwerpen heeft op 28 februari opschorting verleend aan Veldeman Bedding (o.a. De merken Velds, Vel You en Fylds) en Veldeman Holding. De groep heeft onlangs nog het Franse Maison de la Literie overgenomen, een netwerk van ongeveer 300 beddenspeciaalzaken in Frankrijk.

De opschorting geldt tot 29 mei 2023 en is zoals ze dat noemen een gerechtelijke reorganisatie (GPR). En zijn 3 soorten GPR en Velda zelf heeft in de pers al laten weten bezig te zijn met een reorganisatie en valt onder de GPR I. Het bedrijf heeft alle vertrouwen in de toekomst.

Maar wat betekent die opschorting en de GPR I nu precies? (Bron: Ardent Advocaten, Ardent.be)

Een gerechtelijke reorganisatieprocedure (afgekort GRP), vroeger gekend als WCO, kan een hulpmiddel zijn om schuldeisers tijdelijk op afstand te houden en een adempauze te bekomen om duurzame oplossingen uit te werken.

Het doel van de procedure van gerechtelijke reorganisatie is om, onder toezicht van de rechter, de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activiteiten van een onderneming te behouden.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie is dus niet bedoeld om alle activa van een onderneming te liquideren, maar wel om de continuïteit van de onderneming (haar activiteiten en werkgelegenheid) in de mate van het mogelijke te behouden.

De GRP vindt plaats onder toezicht van de rechter, maar behalve in zeer uitzonderlijke omstandigheden, blijft de ondernemer of blijven de bestuurders van de vennootschap wel in beheer van de zaken (‘debtor in control’).

Dit kenmerk maakt van de GRP een aantrekkelijk alternatief voor een (onmiddellijk) faillissement waarbij een door de rechtbank aangestelde curator het beheer van alle zaken onmiddellijk, volledig en onherroepelijk overneemt. Bij een GRP hebben de ondernemer of de bestuurders het lot van hun onderneming nog steeds in eigen handen; uiteraard binnen bepaalde grenzen.

Betaalpauze of ‘opschorting van betaling’

Een onderneming die aan alle voorwaarden voldoet en een verzoek met de nodige stukken bij de rechter neerlegt, bekomt bij het openen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie een ‘opschorting van betaling’ of betaalpauze gedurende een periode van maximaal zes maanden (verlengbaar tot maximaal 18 maanden).

De schulden ontstaan vóór de start van de procedure (de zogenaamde ‘schulden in de opschorting’ of ‘oude schulden’), worden dan tijdelijk bevroren. Zij mogen, maar moeten niet betaald worden.

Een bestuurder die nalaat om tijdig aangifte van faillissement te doen, loopt een groot risico op aansprakelijkheid. Vanaf de neerlegging van het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en zolang de procedure duurt, is de plicht van de bestuurders om aangifte van faillissement te doen, opgeschort.

Tijdens de periode van opschorting kan de onderneming ook niet op dagvaarding failliet verklaard worden. Er kan voor de oude schulden geen beslag meer worden gelegd op de activa van de onderneming, zoals bijv. op de bankrekeningen, de voorraden, etc. Tijdens de periode van opschorting krijgt de onderneming tijd en financiële ademruimte om een structurele oplossing uit te werken.

De GRP op zich is dus niet de oplossing voor de moeilijkheden van de onderneming, maar de procedure kan wel de extra tijd en ademruimte creëren die nodig is om die oplossing uit te werken en biedt ook tools aan om de onderneming te redden.

Afhankelijk van de situatie van de onderneming en haar mogelijkheden, kan deze oplossing 3 vormen aannemen:

1. Minnelijk akkoord (GRP I)

Bij de procedure van gerechtelijke organisatie met het oog op een minnelijk akkoord (gekend als GRP I) tracht de onderneming om tijdens de betaalpauze een minnelijk (afbetalings-)akkoord uit te werken met twee of meer van haar schuldeisers.

Dit scenario kan aangewezen zijn indien er moeilijkheden zijn met enkele (grote) schuldeisers of indien het nog niet duidelijk is of een afbetalingsakkoord, dan wel een overdracht van de onderneming, de juiste oplossing voor de moeilijkheden is.

In de stukken van de rechtbank staat:

Opening van de gerechtelijke reorganisatie van: VELDEMAN BEDDING NV, INDUSTRIEWEG-NOORD 1155, 3660 OPGLABBEEK. Ondernemingsnummer: 0436.960.848

Datum uitspraak: 28/02/2023 Referentie: 20230002

Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord

Gedelegeerd rechter: RONNY OPDENACKER – met e-mailadres: ronny.opdenacker@aveb-accountants.be.

Einddatum van de opschorting: 29/05/2023.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, D. Moermans.

Over Veldeman Groep 

Veldeman groep is een 100% familiale onderneming opgericht in 1954 en ondertussen actief in heel Europa. De kernactiviteit ligt in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige slaapsystemen voor het midden- en hogere marktsegment.

Om optimaal in te spelen op de wensen en noden van die marktsegmenten, werkt de groep met een multi-merkenstrategie. Met een heel uitgesproken focus voor ieder merk.

Vanuit de kernactiviteit ontwikkelden zich in de loop der jaren een aantal spin-offs, waaronder een projectafdeling, een industriële schrijnwerkerij en een eigen revolutionaire pocketveren-productie.

Veldeman groep is tevens leverancier van slaapcomfort voor private label klanten.