Sinds 1 januari van dit jaar zijn matrasfabrikanten en –importeurs verplicht om een afvalbeheerbijdrage te betalen over alle matrassen die vanaf dat moment zijn gefactureerd. Inzamelaars van matrassen, zoals gemeenten en afvalbedrijven en winkeliers of retailers, kunnen vanaf dezelfde datum een vergoeding ontvangen voor ingezamelde matrassen die door hen aangeboden zijn bij gecertificeerde matrasrecyclebedrijven. Stichting Matras Recycling Nederland (MRN) zorgt ervoor dat de regeling effectief en kostenefficiënt verloopt en de doelstellingen worden gehaald.

Afvalbeheerbijdrage 2023 naar € 3,25

Het bestuur van MRN heeft besloten de bijdrage voor 2023 te verhogen naar € 3,25 per matras. Deze bijdrage geldt voor alle typen matrassen (1‑persoons- en 2-persoonsmatrassen, 1-persoons- en 2-persoonstoppers en baby- en kindermatrassen).

Vergoedingspercentage 2023 naar 60%
De vergoeding voor matrassen, die aangeboden worden bij de recyclebedrijven Retour Matras en Matras Recycling Europe, wordt voor 2023 verhoogd naar 60% van de kosten.

Ruim 1 miljoen matrassen
Doordat we met zijn allen succesvol hebben samengewerkt aan een goed eerste jaar zijn we in staat om de ambities naar boven bij te stellen. Enerzijds hoeft de afvalbeheerbijdrage voor 2023 minder verhoogd te worden dan initieel begroot en verwacht is, anderzijds kan het vergoedingspercentage aan de verwerkingskant met een grote stap verhoogd worden.

Hiermee moet de inzameling van schone en droge matrassen gestimuleerd worden, zodat er nog meer matrassen worden aangeboden bij de recyclebedrijven. Inmiddels zijn er in 2022 al ruim 1 miljoen in Nederland verkochte matrassen aangemeld in de portal van MRN.

Meer informatie over de verplichting is te vinden op www.mrn.nl