De Vita Group, een van Europa’s grootste leveranciers van flexibel polyurethaanschuim (PU), heeft zich ertoe verbonden om voor het hele bedrijf emissiereductie doelstellingen vast te stellen in overeenstemming met het Science Based Targets-initiatief (SBTi), dat tot doel heeft wereldwijd ambitieuze klimaatmaatregelen in de particuliere sector te stimuleren.

Vita, gevestigd in Manchester, is de eerste fabrikant van PU-schuim die wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen op het gebied van emissiereductie heeft vastgesteld die overeenkomen met het niveau van decarbonisatie dat nodig is om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen – de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C boven het pre-industriële niveau en de inspanningen voortzetten om de opwarming te beperken tot 1,5°C.

De aankondiging bouwt voort op de lancering eerder dit jaar van Vita’s eerste duurzaamheidsverslag, waarin gedetailleerd werd uiteengezet hoe het bedrijf commerciële doelstellingen in evenwicht heeft gebracht met moreel en ethisch verantwoorde bedrijfspraktijken. In de afgelopen twee jaar heeft het bedrijf zijn directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen met 50% verminderd, met andere successen zoals het terugdringen van de hoeveelheid afval die wordt gestort tot slechts 2,01% en de lancering van zijn eerste schuimassortiment dat is gemaakt van grondstoffen die worden gewonnen uit afgedankte producten.

Ian Robb, CEO van The Vita Group, zei: “Dat onze klimaatdoelstellingen door de SBTi zijn gevalideerd, is de laatste mijlpaal op onze duurzaamheidsreis en een zeer trots moment voor ons bedrijf. Toen we eerder dit jaar ons duurzaamheidsverslag lanceerden, werd daarin niet alleen beschreven wat we hadden gedaan, maar ook hoe we niet zouden stoppen totdat we onze baanbrekende doelstellingen zouden bereiken, zoals nul productieafval naar de stortplaats sturen tegen 2040.”