In Nederland is vandaag (13 maart) weer landelijk aandacht voor de Internationale Dag van de Slaap 2020. De Slaapgeneeskundige Vereniging Nederland (SVNL) juicht de dag toe. “Slaapproblemen, zowel aandoeningen als problemen veroorzaakt door een verkeerde levensstijl, vormen een wereldwijde epidemie die de gezondheid en kwaliteit van leven van een groot deel de wereldbevolking bedreigt”, aldus dr. Gert Jan Lammers, voorzitter van de SVNL.

De Internationale Dag van de Slaap is een jaarlijks evenement met het doel om het bewustzijn te vergroten van slaapstoornissen en de last die deze op de samenleving leggen. Ook in Nederland is op 13 maart aandacht voor deze dag en de SVNL is blij met deze dag omdat kennis over goede slaap helpt om slechte slaap te voorkomen en bestrijding ervan te ontwikkelen. De SVNL is in 2015 opgericht en streeft naar bevordering van de gezondheid door optimalisatie van de slaapgeneeskundige zorg.

Bedreiging gezondheid wereldbevolking

Slaapproblemen bedreigen de gezondheid en kwaliteit van leven van een groot deel van de wereldbevolking, blijkt uit onderzoek van WORLD SLEEP DAY. “Het verbeteren  van onze slaap verbetert onze prestaties gedurende de hele dag”, zegt vicevoorzitter dr. Klaas van Kralingen van de SVNL. “Slaap van slechte kwaliteit vergroot ook het risico op verkeers- en arbeid gerelateerde ongevallen en er zijn aanwijzingen dat het zorgt voor snellere veroudering bij mensen.”

Impact van slaap

Op de Dag van de Slaap werken onderzoekers, patiënten en slaapprofessionals aan de bewustwording en het herkennen van de impact van slaap op de gezondheid. Angelique Pijpers, neuroloog en secretaris van SVNL, vult aan: “Dit jaar is de slogan ‘Betere slaap, een beter leven, een betere planeet. De theorie hierachter is dat goede slaap zorgt voor een betere gezondheid. Een betere gezondheid zorgt voor het maken van betere keuzes in ons eigen leven, maar ook voor de planeet.”

Geneesmiddelen en de slaap patient

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland steunt Wereld Slaap Dag. Binnen Nederland zetten zij zich in om via slaapzorg professionals de beste zorg op de juiste plek te krijgen voor mensen met slaapstoornissen. Voorzitter Gert Jan Lammers van de SVNL: “De vereniging is in eerste instantie gericht op goede behandeling van reeds ontstane slaapproblemen, maar we steunen en stimuleren daarnaast zo goed mogelijk initiatieven die slaapproblemen kunnen helpen voorkomen.” Zo zette SVNL zich het afgelopen jaar in voor het beschikbaar blijven en de volledige vergoeding van de geneesmiddelen Natriumoxybaat en Dexamfetamine. Deze middelen kunnen bij een aantal slaapstoornissen het verschil maken tussen een baan kunnen hebben en of een gezin kunnen runnen of niet.

Over SVNL

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) is in 2015 opgericht en streeft naar bevordering van de gezondheid door optimalisatie van de slaapgeneeskundige zorg. De SVNL heeft als doel hoogwaardige zorg in het domein van de slaapgeneeskunde te ontwikkelen, zowel op het preventieve als het curatieve vlak. Verder organiseert de SVNL scholing, training en wetenschappelijke vergaderingen en moedigt wetenschappelijk onderzoek aan. De vereniging ondersteunt kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging in de slaapgeneeskundige zorg met accreditatie en certificering. De SVNL behartigt belangen van aan slaapzorg gerelateerde beroepen.