Beter Bed Holding heeft van de week haar jaarlijkse cijfers uitgebracht. 2021 is volgens hen een topjaar geweest en er is dan ook dividend uitgekeerd. De belangrijkste punten:

 • Groei in omzet en EBITDA leidend tot een totale nettowinst van € 13,9 miljoen, een stijging van 75% ten opzichte van € 7,9 miljoen in 2020. Aanhoudend sterke prestatie met samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) over FY 2019 tot FY 2021 van 12,5% in zowel omzet als orderintake.
 • Veerkracht en aanpassingsvermogen resulteerden in een solide 2,4% algemene groei van de orderintake ondanks de impact van de COVID-19-lockdown; wat leidde tot een orderboek op recordniveau van € 25,3 miljoen (een stijging van 10,1% ten opzichte van 31 december 2020).
 • Online omzetgroei van 55,9%; resulterend in 23,4% online kanaalaandeel.
 • Sterke prestatie DBC met een jaar-op-jaar omzetgroei van 54,0%.
 • Succesvolle desinvestering van Sängjätten voor een totale opbrengst van € 4,2 miljoen.
 • 2025 Strategie gericht op kernactiviteiten in Benelux en DBC-markten met verschillende strategische initiatieven gelanceerd.
 • Opzetten dedicated e-commerce organisatie, LUNEXT, om alle e-commerce proposities te ontwikkelen.
 • Duurzaamheidsstrategie gebaseerd op pijlers ‘belofte, product, mensen’ nu volledig geïntegreerd in het doel ‘Slaap beter, leef beter’.
 • Aanzienlijke verbetering financiële positie als gevolg van operationele prestaties, aflossing eeuwigdurende lening positief gecompenseerd door uitgifte van 946.167 gewone aandelen en nieuwe driejarige financieringsovereenkomst.
 • Geen gebruik gemaakt van Nederlandse COVID-19 overheidssteunmaatregelen (NOW en TVL) en geen latente belastingverplichtingen per jaareinde.
 • Sterke kaspositie ultimo 2021 van € 38,0 miljoen (€ 19,3 miljoen ultimo 2020).
 • Voorgesteld dividend in contanten van € 0,15 per gewoon aandeel over boekjaar 2021 (pay-out ratio 32%), in lijn met aangepast dividendbeleid.
 • Vooruitzichten 2022: op basis van een sterke start van 2022, met een orderintake ruim boven het pre-COVID-niveau, verwacht BBH een verdere omzetstijging met een stabiele brutomarge.

Lees hier het complete jaarrapport over 2021: https://annualreport.beterbedholding.com/