De ING heeft een rapport uitgebracht met de focus op de oorlog in de Oekraine en wat dat voor de suplly chains en de wereldhandelsgroei betekent. Het hele rapport is HIER te lezen: ING rapport . Hieronder de feiten.

Een nieuwe ronde van uitdagingen voor de supply chains
De oorlog in Oekraïne stelt de mondiale toeleveringsketens opnieuw op de proef. Het herstel vanuit de pandemie was voor het conflict begon net van start gegaan. Ook al was de afhandeling van containers in diverse regio’s redelijk hersteld, de tijdige aankomst van vrachtschepen in havens daalde naar een recordlaagte. De vrachttarieven in de zeevaart daalden op de spotmarkt weliswaar, maar door de verschuiving naar langetermijncontracten gelden er alom hogere containertarieven dan voor corona. Meeste impact door verstoring grondstoffenhandel Het aandeel van Oekraïne in de totale mondiale goederenhandel is 0,3%. Voor Rusland is dit in de uitvoer 1,9% en in de invoer 1,4%. Dit lijkt weinig, maar beide landen zijn cruciaal voor de handel in olie, gas en granen. De grootste klap voor de toelevering kan komen uit verstoring van de Russische energie-export, aangezien diverse Europese landen hiervan in grote mate afhankelijk zijn. Maar er zijn meer uitdagingen: naast producten zoals graan, maïs en zonnebloemolie exporteren beide landen grote hoeveelheden staal, palladium, platina en nikkel.

Verder oplopende prijsdruk
Vertragingen en congestie wijzen op langduriger problemen voor de supply chains. Deze zullen toenemen als meer Russische producten worden geraakt door nieuwe sanctiepakketten. Cruciale onderdelen en halfproducten arriveren dan niet of erg laat. De hogere schaarste leidt tot oplopende prijsdruk, voor producenten èn consumenten.

Lagere wereldhandelsgroei
De wereldhandel zal in 2022 scherper dalen dan eerder voorzien door sancties, hoge vrijwillige handelsinperkingen en plannen de olie- en gasimport uit Rusland terug te schroeven. De VS en Azië (excl. China) hebben echter beperkte economische links met Rusland en Oekraïne en zullen voor mondiale handelsgroei blijven zorgen, ook al zullen ze wel indirecte gevolgen ervaren vanwege de verminderde Europese vraag. Al met al kan ondanks de oorlog de wereldhandelsgroei nog net boven de 0% uitkomen ten opzichte van het sterke 2021.