Bedrijven die chain of custody (COC) gecertificeerd zijn voor FSC, zijn verplicht een afdracht aan FSC te betalen. Diverse CBM-leden hebben aangegeven dat de bepaling voor de hoogte van de bijdrage aan FSC is veranderd. Voorheen werd gekeken naar de omzetklasse, nu is dat een berekening op basis van de daadwerkelijke bosomzet geworden. Bij diverse leden heeft dat geleid tot een verhoging van de bijdrage. Dat meldt het CBM op hun website. 

FSC International bepaalt de hoogte van de bijdrage en de manier van berekening. Hoewel auditpartijen (zoals SKH) de afdracht innen hebben zij geen invloed op de hoogte van de afdracht.

CBM heeft FSC Nederland om een reactie gevraagd: “De bijdrage is al enkele jaren gelijk gebleven en nu voor het eerst weer verhoogd. Deze verhoging is nodig om de betrouwbaarheid van de FSC ketens te kunnen blijven garanderen, mede gezien de sterke toename van het aantal certificaathouders. FSC zal meer en meer moderne technieken gaan toepassen zoals blockchain en hout-identificatie. Daarnaast wil FSC meer investeren in duurzaam bosbeheer in de tropen. Voor de berekening van de bijdrage kunnen certificaathouders het beste contact opnemen met hun certificeerder.”