Al eerder kon u hier lezen over de schaarste aan polyether, een grondstof van schuim dat veel in zitmeubelen en matrassen wordt gebruikt. De European Bedding Industries Association (EBIA) bevestigt nu dat dit daadwerkelijk zo is.

De vraag naar flexibel polyether schuim in Europa is sterk gestegen sinds juni en zal de komende maanden groot blijven, zo is de verwachting van EBIA. Daarbij komt ook dat de auto-industrie een stijgijng heeft meemaakt, waar dit schuim ook wordt toegepast. Er zijn simpelweg te weinig grondstoffen in omloop om aan deze enorme vraag te kunnen voldoen, aldus de producentenclub.

Vanaf augustus hebben stormen in de Golf van Mexico er voor gezorgd dat Texaanse producenten van polyols en diiscyanaten, de grondstoffen van polyether, een force majeure hebben afgekondigd: overmacht vanwege het natuurgeweld. Deze grondstoffen importeren vanuit de Verenigde Staten heeft dus een aanzienlijke vertraging opgelopen. Vanaf nu, eind oktober, zou deze import weer op gang moeten komen. De auto-industrie heeft inmiddels in september weer een daling in de verkoop laten zien ten opzichte van september 2019.

EUROPUR is de producentenvereniging voor schuim in Europa. President Bart ten Brinker: “Het is duidelijk dat 2020 een jaar is waar planning, aanbod en vraag lastig zijn voor alle betrokkenen in de productieketen. Wat comfortschuim betreft zijn we in de omstandigheden dat we inlopen op de situatie van maart tot medio mei, toen leveren heel moeilijk werd. Maar volgend jaar blijft onzeker: De producenten van polyether schuim hebben behoefte aan stabiliteit in de markt wat betreft het leveren van grondstoffen voor schuim. Maar ook de sterke prijsschommelingen moeten er uit. Te hoge pieken en dalen in zowel aanbod als prijs maakt het herstel zeer moeilijk. Alleen met een voorspelbaar aanbod, een voorspelbare vraag en een stabiel prijsniveau kan de keten herstellen van de nog niet eerder gebeurde omstandigheden van de afgelopen zes maanden.”