Het minimumloon stijgt per 1 juli 2022 met 1,8%. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van dit jaar aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.756,20 bruto per maand betalen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 gepubliceerd in De Staatscourant. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt in de tweede helft van dit jaar € 1.756,20 per maand, € 405,30 per week en € 81,06 per dag. Werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er daardoor 1,8% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2022. Werkgevers moeten het minimumloon betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband.

Kabinet wil wettelijk minimumuurloon
Er bestaat op dit moment geen wettelijk minimumloon per uur. Daarvoor deelt de werkgever het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur). Het kabinet heeft wel plannen voor het invoeren van een minimumuurloon op basis van de 36-urige werkweek.

Uitzondering voor BBL’ers
Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Daarbij gelden er voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lagere minimumbedragen.