Vijf grote matrasproducenten – Beter Bed, Swiss Sense, Ikea, Hilding Anders en Koninklijke Auping – introduceren stichting Matras Recycling Nederland (MRN). Hiermee geven zij een nieuwe impuls aan de recycling van afgedankte matrassen in Nederland. Op hun initiatief gaan alle producenten een afvalbeheerbijdrage betalen voor de matrassen die zij op de markt brengen. Doel is om in 2028 jaarlijks minstens 75 procent van alle afgedankte matrassen in ons land te recyclen.

Per jaar worden er in Nederland zo’n 1,6 miljoen matrassen afgedankt. Een groot deel ervan wordt verbrand. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar leidt ook tot verlies van kostbare materialen en grondstoffen. Daar moet een oplossing voor komen.

De vijf matrasproducenten hebben hun verantwoordelijkheid genomen en zelf een structurele oplossing voor dit urgente probleem ontwikkeld door stichting MRN op te richten. Zij hebben een voorstel voor een vrijwillige producentenverantwoordelijkheid bij het ministerie van I&W ingediend, met het verzoek dit algemeen verbindend te verklaren. Daarmee worden alle matrasproducenten en -importeurs wettelijk verplicht om per 1 januari 2022 een ‘afvalbeheerbijdrage’ te betalen voor alle matrassen die zij in Nederland op de markt brengen.

De stichting neemt de inning van de afvalbeheerbijdragen voor zijn rekening. De stichting zorgt er vervolgens voor dat de gelden worden ingezet om de recyclekosten van milieustraten en retailers te vergoeden. Op deze manier moet in 2028 jaarlijks minstens 75 procent van alle afgedankte matrassen in Nederland worden gerecycled.

Stichting MRN is ondergebracht bij Koninklijke CBM, de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, die namens het bestuur van de stichting de regeling uitvoert.

De matrasketen
Alle partijen in de matrasketen worden bij de recycling betrokken:
> Producenten gaan een afvalbeheerbijdrage betalen voor matrassen die zij op de markt brengen.
> Retailers kunnen bij de verkoop van nieuwe matrassen de afgedankte matrassen weer innemen. De stichting MRN compenseert de recyclekosten van deze retailers.
> Afvalinzamelaars zamelen matrassen schoon in en worden daarvoor gecompenseerd vanuit stichting MRN.
> Recyclingbedrijven, waarvan er inmiddels al twee in Nederland operationeel zijn, gaan de ingezamelde matrassen recyclen en verwerken tot nieuwe materialen en producten.

Zo draagt iedereen een steentje bij aan dit initiatief.

Het uiteindelijke doel van MRN is om de matrassenindustrie volledig circulair te maken en verspilling van waardevolle grondstoffen tegen te gaan.