Per 1 januari 2022 zijn matrasfabrikanten en -importeurs verplicht een afvalbeheerbijdrage te betalen voor alle matrassen die zij in Nederland op de markt brengen.

Afvalinzamelaars ontvangen een vergoeding voor het recyclen van matrassen. Het doel is om in 2028 minimaal 75 procent van alle afgedankte matrassen in ons land te recyclen. Het AVV (Algemeen Verbindend Voorschrift) is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant (https://rb.gy/nrihuf).

Kijk bij Matras Recycling Nederland voor meer informatie https://mrn.nl/